PRO kvinnor

Akvarellmålning tisdag den 12 februari

Himmel och hav är fortfarande önskemål.

 

Nästa kurs är tisdag den 4 september 13.00 – 16.00  

Vi koncentrerar oss på himmel och hav.

  

    

    

    

Konstnärer är: Git, Ann-Charlott, Nanny, Berit, Ulla och Maivor

 

Nästa kurstillfälle är 13 och 20 mars.

Här visas några målningar av:

Margareta, Maivor, Nanny, Berit, Margareta, Birgitta, Irene, Birgitta och Ann-Charlotte